- The X-Files - Uncharted - Archif/Archive - Blog

Croeso i Comix Môn, ar y safle yma fyddwch yn dod o hyd i restr wirio arferol a rhestr wirio clawr ar gyfer gyfres comics The X-Files a Uncharted. Cliciwch ar un o'r cloriau isod neu defnyddiwch y bar uchod. Nodwch: Tydi'r rhestr wirio clawr ddim yn gyfeillgar a'r PS3 Browser, na ar ddyfais symudol.

Welcome to Comix Môn, on this site you'll find regular checklists and cover checklists for comic series The X-Files and Uncharted. Click on one of the covers below to continue or use the bar above. Note: The cover checklists aren't PS3 Browser or mobile device friendly.

                                           

Hoffwn roi diolch personol i Stefan Petrucha a Make It So Marketing.
Hoffwn hefyd rhoi diolch arbennig i Mark Martinez (The X-Files Comics Checklist) am yr holl gymorth rwyf wedi derbyn ganddo.

I'd like to personally thank Stefan Petrucha and Make It So Marketing.
I'd also like to give a special thanks to Mark Martinez (The X-Files Comics Checklist) for all the help I've received from him.

- The X-Files - Uncharted - Archif/Archive - Blog

Comix Môn logo hawlfraint 2013 Comix Môn, wedi'i dylunio gan Richard Williams.
Comix Môn logo © Comix Môn 2013, designed by Richard Williams.