- The X-Files - Uncharted - Archif/Archive - Blog

Archif Comics Môn Archive

Croeso i Archif Comics Môn, dyma le rydym yn cadw'r hen restrau wirio nid ydynt yn diweddaru nag yn cynnal yn swyddogol ar Comix Môn. Mae'r rhain yn cynnwys rhestr wirio arferol a rhestr wirio clawr ar gyfer gyfres comics Buffy the Vampire Slayer: Season Eight, Sonic the Hedgehog, Fringe a Duke Nukem Forever. Mae'r rhestrau wirio yma yn rhai sylfaenol. Cliciwch ar un o'r cloriau isod i ymweld â'r rhestrau yma. Nodwch: Tydi'r rhestr wirio clawr ddim yn gyfeillgar a'r PS3 Browser, na ar ddyfais symudol.

Welcome to the Comics Môn Archive, this is where we store the checklists that we no longer update, nor officially present on Comix Môn. These include regular checklists and cover checklists for comic series Buffy the Vampire Slayer: Season Eight, Sonic the Hedgehog, Fringe and Duke Nukem Forever. These checklists are basic. Click on one of the covers below to visit these checklists. Note: The cover checklists aren't PS3 Browser or mobile device friendly.

                   

Os oes gan rywun diddordeb mewn cymryd unrhyw un o'r rhestrau wirio yma drosodd a'i diweddaru ar safle ei hunain, mae croeso i chwi cysylltu â mi, a allwn ychwanegu linc ar y tudalennau yma.

If anyone has an interest in taking over any of these checklists and updating them on their own site, you're welcome to get in touch with me, and we could include a link on these pages.

- The X-Files - Uncharted - Archif/Archive - Blog

Comix Môn logo hawlfraint 2013 Comix Môn, wedi'i dylunio gan Richard Williams.
Comix Môn logo © Comix Môn 2013, designed by Richard Williams.